Ondernemerscongres 2019

Gemeente Soest en de Soester Zakenkring organiseren op woensdag 30 oktober 2019 het Ondernemerscongres. Hier kunnen ondernemers elkaar ontmoeten en netwerken.

Privacy en beeldmateriaal                                                                                                                                                                                              Tijdens het congres worden er foto’s en video’s gemaakt. Deze foto’s gebruiken we voor een beeldverslag op www.soest.nl en www.zakelijksoest.nl. Ook kunnen er foto’s terugkomen in de media. De foto’s bewaren we. Met uw aanmelding voor het congres geeft u tevens toestemming aan ons om dit beeldmateriaal te maken, te bewaren en te publiceren. Hoe wij omgaan met het verwerken van uw gegevens kunt u online nalezen

Hieronder kunt u zich aanmelden voor het congres.

Beschikbare plekken: 47
Persoonlijke gegevens
Gegevens onderneming

©2020 Gemeente Soest | Postadres: Postbus 2000, 3760 CA Soest | Telefoon: (035) 6093411 | E-mail: postbus2000@soest.nl